PROTEKTOR - Ubezpieczenia i Finanse

PARTNER ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

Wspólnota Mieszkaniowa

Wspólnota Mieszkaniowa, która sama się zarządza, musi podejmować samodzielnie decyzje i może napotkać na wiele problematycznych zagadnień z dziedziny ubezpieczeń, prawa, księgowości, prowadzenia prac remontowych czy prawidłowych zasad zarządzania Wspólnotą.

Wspólnot, które same zarządzają swoim majątkiem wśród naszych klientów jest niewiele, a wsparcie firmy PROTEKTOR pozwala im na sprawne i zgodne z przepisami prawa zarządzanie własnym majątkiem.

Warunkiem nawiązania współpracy Wspólnota – PROTEKTOR jest ubezpieczenie Wspólnoty Mieszkaniowej za pośrednictwem firmy PROTEKTOR od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i zarządzania własnym majątkiem oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu Wspólnoty. Umożliwia to pełną ochronę majątku Wspólnoty i interesów jej członków. Uzyskanie dostępu do naszego serwisu internetowego i korzystanie z wszystkich usług oferowanych przez firmę PROTEKTOR jest możliwe na zasadach określonych w podpisanym z Zarządem Wspólnoty porozumieniu o współpracy. PROTEKTOR gwarantuje przez cały okres obowiązywania porozumienia korzystanie z pakietu usług EXPERT za cenę 200 PLN rocznie, oferowanego za pomocą naszego serwisu internetowego w wymienionym poniżej zakresie:

 • Porady i opinie ekspertów z zakresu tematów umieszczonych w poszczególnych działach serwisu internetowego firmy PROTEKTOR
 • Korzystanie z biblioteki prawnej zamieszczonej w serwisie internetowym
 • Udział w szkoleniach organizowanych przez PROTEKTOR w promocyjnych cenach

Oferujemy* Wspólnocie możliwość skorzystania z dodatkowych bonusów określonych dla 2 poziomów zakresu współpracy. Wysokość oferowanych zniżek marketingowych jest uzależniona od wartości ubezpieczonego majątku.

 

POZIOM   1

W przypadku ubezpieczenia majątku Wspólnoty Mieszkaniowej za pośrednictwem firmy PROTEKTOR oferujemy:

 • zniżkę marketingową na ubezpieczenia majątku Wspólnoty Mieszkaniowej w UNIQA TU SA
 • zniżkę marketingowa na ubezpieczenie OC Zarządu Wspólnoty
 • zniżkę marketingową we wszystkich ubezpieczeniach majątku prywatnego członków Wspólnoty
 • korzystanie z pakietu EXPERT oferowanego przez firmę PROTEKTOR.

 

Poziom 2

W przypadku ubezpieczenia majątku Wspólnoty Mieszkaniowej za pośrednictwem firmy PROTEKTOR w UNIQA TU SA oraz podpisania umowy generalnej dotyczącej technicznej obsługi ubezpieczenia mieszkań członków Wspólnoty Mieszkaniowej ze składką płatną miesięcznie w UNIQA TU SA w ramach produktu FILAR I BEZPIECZNY DOM oferujemy:

 • zniżkę marketingową na ubezpieczenia majątku Wspólnoty Mieszkaniowej w UNIQA TU SA
 • zniżkę marketingowa na ubezpieczenie OC Zarządu Wspólnoty
 • zniżkę marketingową we wszystkich ubezpieczeniach majątku prywatnego członków Wspólnoty
 • korzystanie z pakietu usług EXPERT oferowanego przez firmę PROTEKTOR.
 • przekazanie Zarządowi Wspólnoty uzgodnionej części zebranej składki z ubezpieczenia mieszkań, jako wynagrodzenie za techniczną obsługę tego ubezpieczenia,
 • jednorazowe przekazanie Zarządowi Wspólnoty równowartości miesięcznej składki za każdy dostarczony wniosek ubezpieczenia mieszkania, jako wynagrodzenia za akcję marketingową.

 

Najprostszym sposobem nawiązania współpracy jest zaproszenie naszego przedstawiciela do Państwa siedziby na wstępną rozmowę, w trakcie której przybliżymy nasze zasady działania i odpowiemy na wszystkie nurtujące Państwa pytania.

Właściciel firmy PROTEKTOR

Adam Godlewski

 

Vademecum Wspólnoty Mieszkaniowej - zasady funkcjonowania Wspólnoty z omówieniem

 

* nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i nie jest to informacja skierowana do konsumentów.

strefaklienta

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do wszystkich treści serwisu.
Chcesz z nami współpracować?
Skontaktuj się z nami.