PROTEKTOR - Ubezpieczenia i Finanse

PARTNER ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

22.01.2016 - Zamknięcie roku we wspólnocie mieszkaniowej - sprawozdanie finansowe, CIT


1. Specyfika zdarzeń i operacji gospodarczych wspólnoty mieszkaniowej jako osoby ustawowej.

2. Podstawa prawna rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej. Techniki księgowe, metody rachunkowości, zamykanie i otwieranie kont księgowych. Sprawdzanie obrotów i sald. Plan kont. Księgowanie na podstawie dowodów źródłowych. Rachunkowość wspólnoty w świetle orzecznictwa.

3. Jak dokumentować działalność statutową a jak działalność zarobkową wspólnoty mieszkaniowej. Sprzedaż towarów i usług a ustawa VAT.

4. Usługa pośredniczenia w dostawie mediów do lokali właścicieli lokali. Czy po zmianie ustawy VAT wspólnoty powinny się zarejestrować jako „podatnicy VAT czynni” (interpretacje podatkowe)? Zasady rozrachunków z tytułu usługi pośredniczenia.

5. Przygotowanie do zamknięcia roku, krok po kroku.

6. Podstawa prawna sprawozdania finansowego według prawa i orzecznictwa. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego. Rachunek wyników i bilans; krok po kroku.

7. Jak i kiedy korygować sprawozdanie finansowe? Skutki korekty.

8. Wynik finansowy (nadwyżka bilansowa lub strata bilansowa). Kto i w jakiej formie decyduje o podziale nadwyżki bilansowej netto lub o pokryciu straty? (prawo i orzecznictwo)

9. Rozliczenia finansowe z właścicielami wyniku finansowego netto według prawa i orzecznictwa NSA i sądu najwyższego. Jaka jest podstawa księgowania „rozliczenia wyniku finansowego”?

10. Inne rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej, w tym z tytułu „podatku śmieciowego”.

11. Obowiązki podatkowe wspólnoty mieszkaniowej w podatku dochodowym od osób prawnych. Przychody podatkowe, koszty uzyskania przychodów, dochód podatkowy, podstawa opodatkowania.

12. Zwolnienie przedmiotowe od podatku dochodowego dot. tzw. „gospodarki zasobami mieszkaniowymi”. Najnowsze orzecznictwo NSA.

13. Jak przygotować zeznanie podatkowe CIT-8 i CIT- 8/0, krok po kroku. Rozrachunki z organem podatkowym.

14. Korekta zeznania podatkowego. Skutki korekty.

15. Odpowiedzialność podatkowa wspólnoty mieszkaniowej.

Między wykładami zaplanowane były przerwy kawowe oraz lunch.

 

strefaklienta

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do wszystkich treści serwisu.
Chcesz z nami współpracować?
Skontaktuj się z nami.