PROTEKTOR - Ubezpieczenia i Finanse

PARTNER ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

17.06.2016 – Wsparcie ze środków UE w ramach RPO WD 2014-2020 w zakresie rewitalizacji i termomodernizacji budynków wielomieszkaniowych

 

Na spotkaniu przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego - Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprezentował zasady dotyczące rewitalizacji oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie miało charakter informacyjny i bazowało na Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego (SZOOP RPO) na lata 2014-2020 w zakresie działań 3.3.B (termomodernizacja) i 6.3.C (rewitalizacja).

http://rpo.dolnyslask.pl/wiadomosci/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/#

http://rpo.dolnyslask.pl/

http://rpo.dolnyslask.pl/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-dolnoslaskiego-2014-2020-2/

Materiały ze szkolenia do pobrana tutaj.

strefaklienta

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do wszystkich treści serwisu.
Chcesz z nami współpracować?
Skontaktuj się z nami.