PROTEKTOR - Ubezpieczenia i Finanse

PARTNER ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

Ubezpieczenia - wycena ubezpieczenia Wspólnoty Mieszkaniowej

POLE OBOWIĄZKOWE *


Charakterystyka budynku:


Konstrukcja budynku:

 Tak   Nie 

 Tak   Nie 

 Tak   Nie 

 Tak   Nie 


Remonty budynku w ostatnich 15 latach:


Informacja na temat szkód w ostatnich trzech latach:


Informacja na temat zakresu ubezpieczenia:

(jeżeli TAK proszę wpisać kwotę ubezpieczenia, jeżeli NIE proszę pozostawić "0 zł")


Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych:


Klauzule dodatkowe:

 Nie   Limit kwoty w wysokości 50.000 zł   Pełna suma ubezpieczenia majątku 

 Tak   Nie 


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami:


Klauzule dodatkowe:

(jeżeli TAK proszę wpisać sumę gwarancyjną, jeżeli NIE proszę pozostawić "0 zł")

 Tak   Nie 

 Tak   Nie 


Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji:

(jeżeli TAK proszę wpisać sumę ubezpieczenia, jeżeli NIE proszę pozostawić "0 zł")


Ubezpieczenie zewnętrznych urządzeń i instalacji:

(jeżeli TAK proszę wpisać sumę ubezpieczenia, jeżeli NIE proszę pozostawić "0 zł")


Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia:

(jeżeli TAK proszę wpisać sumę ubezpieczenia, jeżeli NIE proszę pozostawić "0 zł")

 Tak   Nie 


Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie danych podanych w formularzu  w celu realizacji wyceny ubezpieczenia. (do zaznaczenia)

  Odśwież Captcha  
Nieprawidłowy kod CAPTCHA!
 

strefaklienta

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do wszystkich treści serwisu.
Chcesz z nami współpracować?
Skontaktuj się z nami.