PROTEKTOR - Ubezpieczenia i Finanse

PARTNER ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

Ubezpieczenia - Formularz zgłoszenia szkody

Staranne i szczegółowe wypełnienie formularza znacznie przyspieszy proces likwidacji szkody!
Wypełniony formularz zgłoszenia szkody jest wysyłany automatycznie na adres e-mail podany w danych osobowych zgłaszającego i może być przez państwa wydrukowany.

POLE OBOWIĄZKOWE *


Dane osobowe zgłaszającego:


Dane osobowe poszkodowanego:

 Osoba fizyczna   Osobowość prawna 

Info: Pole nieobowiązkowe, jednak jego prawidłowe wypełnienie ułatwi rozpatrzenie przesłanego formularza.

Dane dotyczące szkody:

 włamanie/rabunek
 pożar/wyładowanie atmosferyczne
 huragan/nacisk masy śniegu
 zalanie
 stłuczenie szyb
 uszkodzenie sprzętu (maszyn, urządzeń, elektroniki, itp.)
 inne

Proszę możliwie dokładnie opisać przyczynę powstania szkody np. Szkoda powstała podczas intensywnych opadów deszczu, z powodu nieszczelnego pokrycia dachu...

Proszę możliwie dokładnie określić rozmiar szkody, np. Zalaniu uległ sufit w pokoju 1, ściana i sufit w pokoju 2, sufit, ściana i panele podłogowe w przedpokoju...

Zdjęcia uszkodzeń i dokumentacji:

skany dokumentów, np faktury, rachunki, kosztorysy, itp

Zdjęcia tylko w formacie JPG - maksymalny rozmiar pliku 2 MB

Niniejszym zostałem poinformowany, że administratorem danych jest firma PROTEKTOR z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 3, 58-400 w Kamiennej Górze, dane osobowe są zbierane w celu wykonania umowy ubezpieczenia i w związku ze zgłoszoną szkodą. Odbiorcami danych są podmioty wskazane w ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, podanie danych jest dobrowolne, posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Musisz zaakceptować treść pouczenia, abyśmy mogli przyjąć zgłoszenie szkody!


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, również w przyszłości, w zakresie niezbędnym dla celów marketingu bezpośredniego produktów lub usług przez PROTEKTOR z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 3, 58-400 w Kamiennej Górze.


Wyrażam zgodę na posłużenie się przez, PROTEKTOR z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 3, 58-400 w Kamiennej Górze, telefonem, wizjofonem, telefaksem, pocztą elektroniczną lub innym środkiem komunikacji elektronicznej w celu złożenia propozycji zawarcia umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie uświadczeniu usług drogą elektroniczną.

musisz wyrazić zgodę, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą!


  Odśwież Captcha  
Nieprawidłowy kod CAPTCHA!
 

strefaklienta

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do wszystkich treści serwisu.
Chcesz z nami współpracować?
Skontaktuj się z nami.