Wspólnota Mieszkaniowa

W gronie naszych klientów jest coraz więcej Wspólnot które same zarządzają swoim majątkiem a wsparcie firmy PROTEKTOR pozwala im na sprawne i zgodne z przepisami prawa funkcjonowanie.

Zarząd Wspólnoty mieszkaniowej która sama się zarządza musi podejmować samodzielnie decyzje i może napotkać na wiele problematycznych zagadnień z dziedziny ubezpieczeń, prawa, księgowości, prowadzenia prac remontowych czy prawidłowych zasad zarządzania Wspólnotą.

Warunkiem nawiązania współpracy jest ubezpieczenie Wspólnoty mieszkaniowej za pośrednictwem firmy PROTEKTOR od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania majątku i zarządzania własnym majątkiem oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu Wspólnoty - umożliwia to pełną ochronę majątku Wspólnoty i interesów jej członków. Uzyskanie dostępu do naszego serwisu internetowego i korzystanie z wszystkich usług oferowanych przez firmę PROTEKTOR jest możliwe przez cały okres współpracy.

W przypadku nawiązania współpracy oferujemy*:

1. W zakresie ubezpieczeń :

- zniżkę marketingową na ubezpieczenia majątku Wspólnoty mieszkaniowej w UNIQA TU SA
- zniżkę marketingowa na ubezpieczenie OC Zarządu Wspólnoty
- prowadzenie likwidacji szkód dotyczących ubezpieczeń zawartych za naszym pośrednictwem.

2. Darmowe korzystanie z pakietu usług EXPERT w wymienionym poniżej zakresie:

- porady prawnika z zakresu tematów związanych z zarządzaniem nieruchomością wspólną
- korzystanie z biblioteki prawnej zamieszczonej w serwisie internetowym
- korzystanie z wzorów dokumentów zamieszczonych w serwisie internetowym
- udział w cyklicznych tematycznych spotkaniach klientów organizowanych przez PROTEKTOR

Najprostszym sposobem nawiązania współpracy jest zaproszenie naszego przedstawiciela do państwa siedziby na wstępną rozmowę, w trakcie której przybliżymy nasze zasady działania i odpowiemy na wszystkie pytania.Właściciel firmy PROTEKTOR

Adam Godlewski

 

Vademecum Wspólnoty Mieszkaniowej - zasady funkcjonowania Wspólnoty z omówieniem

 

* nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i nie jest to informacja skierowana do konsumentów.

 

W gronie naszych klientów jest coraz więcej Wspólnot które same zarządzają swoim majątkiem a wsparcie firmy PROTEKTOR pozwala im na sprawne i zgodne z przepisami prawa funkcjonowanie.

Zarząd Wspólnoty mieszkaniowej która sama się zarządza musi podejmować samodzielnie decyzje i może napotkać na wiele problematycznych zagadnień z dziedziny ubezpieczeń, prawa, księgowości, prowadzenia prac remontowych czy prawidłowych zasad zarządzania Wspólnotą.

Warunkiem nawiązania współpracy jest ubezpieczenie Wspólnoty mieszkaniowej za pośrednictwem firmy PROTEKTOR od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania majątku i zarządzania własnym majątkiem oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu Wspólnoty - umożliwia to pełną ochronę majątku Wspólnoty i interesów jej członków. Uzyskanie dostępu do naszego serwisu internetowego i korzystanie z wszystkich usług oferowanych przez firmę PROTEKTOR jest możliwe przez cały okres współpracy.

W przypadku nawiązania współpracy oferujemy*:

1. W zakresie ubezpieczeń :

- zniżkę marketingową na ubezpieczenia majątku Wspólnoty mieszkaniowej w UNIQA TU SA
- zniżkę marketingowa na ubezpieczenie OC Zarządu Wspólnoty
- prowadzenie likwidacji szkód dotyczących ubezpieczeń zawartych za naszym pośrednictwem.

2. Darmowe korzystanie z pakietu usług EXPERT w wymienionym poniżej zakresie:

- porady prawnika z zakresu tematów związanych z zarządzaniem nieruchomością wspólną
- korzystanie z biblioteki prawnej zamieszczonej w serwisie internetowym
- korzystanie z wzorów dokumentów zamieszczonych w serwisie internetowym
- udział w cyklicznych tematycznych spotkaniach klientów organizowanych przez PROTEKTOR

Najprostszym sposobem nawiązania współpracy jest zaproszenie naszego przedstawiciela do państwa siedziby na wstępną rozmowę, w trakcie której przybliżymy nasze zasady działania i odpowiemy na wszystkie pytania.Właściciel firmy PROTEKTOR

Adam Godlewski

 

Vademecum Wspólnoty Mieszkaniowej - zasady funkcjonowania Wspólnoty z omówieniem

 

* nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i nie jest to informacja skierowana do konsumentów.

 

O nas
Strefa Kliena
Zaloguj się aby uzyskać dostęp do wszystkich treści serwisu.
Login
Hasło
Copyright © 2017 - 2020 Protektor :: pbzn.com.pl
Projekt i wykonanie Strony24.com