Właściciel nieruchomości komercyjnej

Ubezpieczenia, które Właściciel powinien posiadać:

Podstawowym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie swojego majątku oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i zarządzania nieruchomościami własnymi. Wybór odpowiedniego zakresu ubezpieczenia oraz analiza warunków ubezpieczeń proponowanych przez działające na polskim rynku Towarzystwa Ubezpieczeń nie jest rzeczą łatwą. Ubezpieczenie musi gwarantować maksymalną ochronę ubezpieczanego majątku i zapewniać wypłatę odszkodowań pokrywających powstałe straty.

Na podstawie wieloletnich doświadczeń PROTEKTOR proponuje oferowane przez UNIQA TU SA :

- ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych pakietem Twój Biznes Plus zawierającym możliwość ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Właściciela
- ubezpieczenie Mienia Klienta Korporacyjnego dla nieruchomości komercyjnych o wartości powyżej 15 000 000 zł
- ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

PROTEKTOR oferuje prowadzenie likwidacji szkód dotyczących ubezpieczeń zawartych za naszym pośrednictwem.

OWU Twój Biznes plus

OWU Mienie klienta korporacyjnego

OWU OC z tytułu prowadzenia działalności

Ubezpieczenia firm współpracujących z Właścicielem:

Jeżeli Właściciel podpisuje z firmami zewnętrznymi umowy na wykonanie prac na rzecz swoich nieruchomości komercyjnych, powinien bezwzględnie wymagać, aby wykonawca przedstawił aktualną polisę obejmującą ochroną skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zawartych umów. Polisa taka powinna stanowić załącznik do umowy o wykonanie prac.

PROTEKTOR proponuje pomoc w przeanalizowaniu przedłożonych Właścicielowi polis pod kątem zakresu ochrony i wysokości sum gwarancyjnych.

PROTEKTOR oferuje Właścicielowi i firmom współpracującym wszelkie ubezpieczenia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Ubezpieczenia, które Właściciel powinien posiadać:

Podstawowym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie swojego majątku oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i zarządzania nieruchomościami własnymi. Wybór odpowiedniego zakresu ubezpieczenia oraz analiza warunków ubezpieczeń proponowanych przez działające na polskim rynku Towarzystwa Ubezpieczeń nie jest rzeczą łatwą. Ubezpieczenie musi gwarantować maksymalną ochronę ubezpieczanego majątku i zapewniać wypłatę odszkodowań pokrywających powstałe straty.

Na podstawie wieloletnich doświadczeń PROTEKTOR proponuje oferowane przez UNIQA TU SA :

- ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych pakietem Twój Biznes Plus zawierającym możliwość ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Właściciela
- ubezpieczenie Mienia Klienta Korporacyjnego dla nieruchomości komercyjnych o wartości powyżej 15 000 000 zł
- ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

PROTEKTOR oferuje prowadzenie likwidacji szkód dotyczących ubezpieczeń zawartych za naszym pośrednictwem.

OWU Twój Biznes plus

OWU Mienie klienta korporacyjnego

OWU OC z tytułu prowadzenia działalności

Ubezpieczenia firm współpracujących z Właścicielem:

Jeżeli Właściciel podpisuje z firmami zewnętrznymi umowy na wykonanie prac na rzecz swoich nieruchomości komercyjnych, powinien bezwzględnie wymagać, aby wykonawca przedstawił aktualną polisę obejmującą ochroną skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zawartych umów. Polisa taka powinna stanowić załącznik do umowy o wykonanie prac.

PROTEKTOR proponuje pomoc w przeanalizowaniu przedłożonych Właścicielowi polis pod kątem zakresu ochrony i wysokości sum gwarancyjnych.

PROTEKTOR oferuje Właścicielowi i firmom współpracującym wszelkie ubezpieczenia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

O nas
Strefa Kliena
Zaloguj się aby uzyskać dostęp do wszystkich treści serwisu.
Login
Hasło
Copyright © 2017 - 2020 Protektor :: pbzn.com.pl
Projekt i wykonanie Strony24.com