Właściciel budynków wielomieszkaniowych

Ubezpieczenia, które Właściciel powinien posiadać:

Podstawowym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie swojego majątku oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i zarządzania nieruchomościami własnymi. Wybór odpowiedniego zakresu ubezpieczenia oraz analiza warunków ubezpieczeń proponowanych przez działające na polskim rynku Towarzystwa Ubezpieczeń nie jest rzeczą łatwą. Ubezpieczenie musi gwarantować maksymalną ochronę ubezpieczanego majątku i zapewniać wypłatę odszkodowań pokrywających powstałe straty.

Na podstawie wieloletnich doświadczeń PROTEKTOR proponuje oferowane przez UNIQA TU SA ubezpieczenie budynków wielomieszkaniowych pakietem dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych zawierającym możliwość ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Właściciela.

PROTEKTOR oferuje prowadzenie likwidacji szkód dotyczących ubezpieczeń zawartych za naszym pośrednictwem.

OWU Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych

SWU ASSISTANCE

Ubezpieczenia firm współpracujących z Właścicielem:

Jeżeli Właściciel podpisuje z firmami zewnętrznymi umowy na wykonanie prac na rzecz swoich budynków mieszkalnych, powinien bezwzględnie wymagać, aby wykonawca przedstawił aktualną polisę obejmującą ochroną skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zawartych umów. Polisa taka powinna stanowić załącznik do umowy o wykonanie prac.

PROTEKTOR proponuje pomoc w przeanalizowaniu przedłożonych Właścicielowi polis pod kątem zakresu ochrony i wysokości sum gwarancyjnych

Ubezpieczenia, które Właściciel powinien posiadać:

Podstawowym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie swojego majątku oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i zarządzania nieruchomościami własnymi. Wybór odpowiedniego zakresu ubezpieczenia oraz analiza warunków ubezpieczeń proponowanych przez działające na polskim rynku Towarzystwa Ubezpieczeń nie jest rzeczą łatwą. Ubezpieczenie musi gwarantować maksymalną ochronę ubezpieczanego majątku i zapewniać wypłatę odszkodowań pokrywających powstałe straty.

Na podstawie wieloletnich doświadczeń PROTEKTOR proponuje oferowane przez UNIQA TU SA ubezpieczenie budynków wielomieszkaniowych pakietem dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych zawierającym możliwość ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Właściciela.

PROTEKTOR oferuje prowadzenie likwidacji szkód dotyczących ubezpieczeń zawartych za naszym pośrednictwem.

OWU Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych

SWU ASSISTANCE

Ubezpieczenia firm współpracujących z Właścicielem:

Jeżeli Właściciel podpisuje z firmami zewnętrznymi umowy na wykonanie prac na rzecz swoich budynków mieszkalnych, powinien bezwzględnie wymagać, aby wykonawca przedstawił aktualną polisę obejmującą ochroną skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zawartych umów. Polisa taka powinna stanowić załącznik do umowy o wykonanie prac.

PROTEKTOR proponuje pomoc w przeanalizowaniu przedłożonych Właścicielowi polis pod kątem zakresu ochrony i wysokości sum gwarancyjnych

O nas
Strefa Kliena
Zaloguj się aby uzyskać dostęp do wszystkich treści serwisu.
Login
Hasło
Copyright © 2017 - 2020 Protektor :: pbzn.com.pl
Projekt i wykonanie Strony24.com