Zarządca nieruchomości

Ubezpieczenia stanowią nierozłączny element prowadzonej przez Zarządcę Nieruchomości działalności. Można je podzielić na trzy grupy

Ubezpieczenia, które Zarządca zawiera na swój rachunek

Podstawowym ubezpieczeniem, bez którego Zarządca nie może prowadzić działalności jest Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania zawodu, określonego numerem PKD  68.32.Z, warunki którego określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 roku. Ubezpieczenie to chroni Zarządcę przed skutkami roszczeń osób i podmiotów którymi zarządza, jeżeli w konsekwencji swych decyzji lub działania lub zaniechania działania  wyrządzi szkodę, za której skutki odpowiada zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Następnym ubezpieczeniem, tym razem dobrowolnym, jest ubezpieczenie majątku Zarządcy i odpowiedzialności cywilnej z tytułu jego posiadania. W przypadku prowadzenia przez Zarządcę dodatkowej działalności gospodarczej  określonej innym numerem PKD niż 68.32.Z celowe jest dodatkowe ubezpieczenie tej działalności w zakresie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej.

PROTEKTOR proponuje Zarządcy ubezpieczenie obowiązkowe OC oraz ubezpieczenie majątku i dodatkowej działalności gospodarczej pakietem Twój Biznes Plus który oferuje UNIQA TU SA.

Ubezpieczenia, które zarządca zawiera na cudzy rachunek

Do tej grupy należy ubezpieczenie powierzonego w zarząd majątku, jeżeli umowa o zarządzanie takie obowiązki na Zarządcę nakłada. W przeważającej większości jest to ubezpieczenie majątku Wspólnot Mieszkaniowych, rzadziej nieruchomości komercyjnych. Wybór odpowiedniego zakresu ubezpieczenia oraz analiza warunków ubezpieczenia proponowanych przez działające na polskim rynku ubezpieczeń Towarzystwa nie jest rzeczą łatwą.Na podstawie wieloletnich doświadczeń PROTEKTOR proponuje Zarządcy ubezpieczenie Wspólnot Mieszkaniowych pakietem dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych, a ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych pakietem dla Twój Biznes Plus lub pakietem Ubezpieczenie Mienia klienta Korporacyjnego, oferowanych przez UNIQA TU SA.

Ubezpieczenia firm współpracujących z zarzadcą

Jeżeli Zarządca podpisuje z firmami zewnętrznymi umowy na wykonanie prac na rzecz zarządzanych Wspólnot Mieszkaniowych czy nieruchomości komercyjnych, powinien bezwzględnie wymagać, aby wykonawca przedstawił aktualną polisę obejmującą ochroną skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zawartych umów.Polisa taka powinna stanowić załącznik do umowy o wykonanie prac. Wykonawcy mogą przedłożyć również polisy Gwarancji Finansowych obejmujących zobowiązania gwarancyjne wykonanych prac czy zapłaty należnego wadium, koniecznego do uczestnictwa w przetargach.

PROTEKTOR proponuje pomoc w przeanalizowaniu przedłożonych Zarządcy polis pod kątem zakresu ochrony i wysokości sum gwarancyjnych

PROTEKTOR oferuje Zarządcy i firmom współpracującym wszelkie ubezpieczenia niezbędne do prowadzenie działalności gospodarczej

Ubezpieczenia stanowią nierozłączny element prowadzonej przez Zarządcę Nieruchomości działalności. Można je podzielić na trzy grupy

Ubezpieczenia, które Zarządca zawiera na swój rachunek

Podstawowym ubezpieczeniem, bez którego Zarządca nie może prowadzić działalności jest Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania zawodu, określonego numerem PKD  68.32.Z, warunki którego określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 roku. Ubezpieczenie to chroni Zarządcę przed skutkami roszczeń osób i podmiotów którymi zarządza, jeżeli w konsekwencji swych decyzji lub działania lub zaniechania działania  wyrządzi szkodę, za której skutki odpowiada zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Następnym ubezpieczeniem, tym razem dobrowolnym, jest ubezpieczenie majątku Zarządcy i odpowiedzialności cywilnej z tytułu jego posiadania. W przypadku prowadzenia przez Zarządcę dodatkowej działalności gospodarczej  określonej innym numerem PKD niż 68.32.Z celowe jest dodatkowe ubezpieczenie tej działalności w zakresie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej.

PROTEKTOR proponuje Zarządcy ubezpieczenie obowiązkowe OC oraz ubezpieczenie majątku i dodatkowej działalności gospodarczej pakietem Twój Biznes Plus który oferuje UNIQA TU SA.

Ubezpieczenia, które zarządca zawiera na cudzy rachunek

Do tej grupy należy ubezpieczenie powierzonego w zarząd majątku, jeżeli umowa o zarządzanie takie obowiązki na Zarządcę nakłada. W przeważającej większości jest to ubezpieczenie majątku Wspólnot Mieszkaniowych, rzadziej nieruchomości komercyjnych. Wybór odpowiedniego zakresu ubezpieczenia oraz analiza warunków ubezpieczenia proponowanych przez działające na polskim rynku ubezpieczeń Towarzystwa nie jest rzeczą łatwą.Na podstawie wieloletnich doświadczeń PROTEKTOR proponuje Zarządcy ubezpieczenie Wspólnot Mieszkaniowych pakietem dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych, a ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych pakietem dla Twój Biznes Plus lub pakietem Ubezpieczenie Mienia klienta Korporacyjnego, oferowanych przez UNIQA TU SA.

Ubezpieczenia firm współpracujących z zarzadcą

Jeżeli Zarządca podpisuje z firmami zewnętrznymi umowy na wykonanie prac na rzecz zarządzanych Wspólnot Mieszkaniowych czy nieruchomości komercyjnych, powinien bezwzględnie wymagać, aby wykonawca przedstawił aktualną polisę obejmującą ochroną skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zawartych umów.Polisa taka powinna stanowić załącznik do umowy o wykonanie prac. Wykonawcy mogą przedłożyć również polisy Gwarancji Finansowych obejmujących zobowiązania gwarancyjne wykonanych prac czy zapłaty należnego wadium, koniecznego do uczestnictwa w przetargach.

PROTEKTOR proponuje pomoc w przeanalizowaniu przedłożonych Zarządcy polis pod kątem zakresu ochrony i wysokości sum gwarancyjnych

PROTEKTOR oferuje Zarządcy i firmom współpracującym wszelkie ubezpieczenia niezbędne do prowadzenie działalności gospodarczej

O nas
Strefa Kliena
Zaloguj się aby uzyskać dostęp do wszystkich treści serwisu.
Login
Hasło
Copyright © 2017 - 2020 Protektor :: pbzn.com.pl
Projekt i wykonanie Strony24.com